Programa

Arba tudagaa-ã

|   Programa

Program a arba tudagaa-ã hik-njodurki. 

Zînnu karanu

Čera-ã

|   Programa

Čera ndurã čûsa hûturú !

Čera ômuree-ã yê adibaa-ã yê karanu ni ši yinak.

Zînnu karanu

Ôroze-ã

|   Programa

Program a čera ôrozee-ã hik-njodurki. Lanu, karanu ni ši yinak !

Zînnu karanu

Wadaĩ Bornoo-ã

|   Programa

Daga Wadaĩ Bornoo-ã karanu ni ši yinak !

Zînnu karanu