Lamara

Concours toubou 2022 - Orosum Merkez Al-Mouna Njamenaa

|   Bîdiyoa

Bîdiyo koro nduduhai | 8 MB

Bîdiyo durusu nduduhai | 127 MB

Anna Cup of Color yê anna Concours toubou yê četu orosum saraa yibeyuo ni ka Čadiana šîšaa su arbiyuo. 

www.cupofcolor.org

Zînnu karanu

Tudaga-ã karaga agasua Lîbiyaa-ã du kara togusî čî

|   Bîdiyoa

Bîdiyo koro nduduhai | 6 MB

Bîdiyo durusu nduduhai | 55 MB

 

Îŋgliška du (English version) : 

Bîdiyo koro nduduhai | 6 MB

Bîdiyo durusu nduduhai | 55 MB

 

Franska du (version française) : 

Bîdiyo koro nduduhai | 6 MB

Bîdiyo durusu nduduhai | 55 MB

Zînnu karanu