Urupa

Čabu Tûbu Urupaa 12-17.07.2020 - ONLINE

Lahad 12.07.2020 saa 20:30 bôduyini

Tûbu Urupa čûkã kullaha

Nû kora Čabu Tûbu Urupaa Angers du haki togusú čîidi :

Korona čabu tiyuwatoo ni, ka ndurã karadi haki tiyuwatú !

To yiŋgaldu dûnogi naani saa 20:30 vîdio arbidi tudagaa-ã hiktii landiri !

FACEBOOK LIVE: KARA TUDAGAA-Ã