Hoo Lîbiyaa Adaga Tudaa-ã

Kakad labbaraa

Sodur Zalaa-ã 4

|   Kakad labbaraa

Nûhombur 2021

Zînnu karanu

Sodur Zalaa-ã 3

|   Kakad labbaraa

Ûktubor 2013

Zînnu karanu

Sodur Zalaa-ã 2

|   Kakad labbaraa

Yûn 2012

Zînnu karanu

Sodur Zalaa-ã 1

|   Kakad labbaraa

Ôwuri numurdomii-ĩ 2011

Zînnu karanu

Meyelle

Zala dî 3

|   Meyelle

14 Yûllai 2013

Zînnu karanu

Zala dî 2

|   Meyelle
Zînnu karanu

Zala dî 1

|   Meyelle

28 Îbril 2012

Zînnu karanu

Tûge

Tirmesu Tudaa-ã - لسان التبو

|   Tûge

Sibtembur 2022

 

Mêde tûgi tudagaa - aragŋaa

مــعــجــم تــبــاوي ـ عــربــي

Zînnu karanu

Daŋaĩdi-ĩ

|   Tûge
Zînnu karanu