Programa

Ôroze-ã

|   Programa

Program a čera ôrozee-ã hik-njodurki. Lanu, karanu ni ši yinak !

Program nduduhai (Windows) | 5 MB

Aũ yibeyinã Hamid Adim Kôgu, Yaabi anna saharaa-ã duna če.