Wura

Tirmesu Tudaa-ã

|   Wura

Aũ arbiyinã : Modu
Aũ yuhadĩ : Mahumad Allači

Bîdiyo koro nduduhai | 2 MB

Bîdiyo durusu nduduhai | 5 MB

Zînnu karanu

Nîhi tudaga-ã ndî ?

|   Wura

Aũ arbiyinã : Modu
Aũ yuhadĩ : Mahumad Allači

Bîdiyo koro nduduhai | 2 MB

Bîdiyo durusu nduduhai | 9 MB

Zînnu karanu

Odo ndurã dûli di tersudar !

|   Wura

Aũ arbiyinã : Modu
Aũ yuhadĩ : Mahumad Allači

Bîdiyo koro nduduhai | 3 MB

Bîdiyo durusu nduduhai | 16 MB

Zînnu karanu

Ka ndurã yê adaga ndurã yê dula

|   Wura

Anna wečindi čûkã : Modu yê aũ dazagado yê Kollo Oyi yê

Bîdiyo koro nduduhai | 11 MB

Bîdiyo durusu nduduhai | 80 MB

Zînnu karanu