Wura

Arbi Tudaa-ã

|   Bîdiyoa

Aũ arbiyinã : Modu
Aũ yuhadĩ : Mahumad Allači

Bîdiyo koro nduduhai | 2 MB

Bîdiyo durusu nduduhai | 12 MB

YouTube

Zînnu karanu

Ka ndurã ŋgaa gûbčundu ?

|   Bîdiyoa

Aũ arbiyinã : Modu
Aũ yuhadĩ : Mahumad Allači

Bîdiyo koro nduduhai | 6 MB

Bîdiyo durusu nduduhai | 18 MB

YouTube

Zînnu karanu

Čera ndura Tudaa-ã

|   Bîdiyoa

Aũ arbiyinã : Modu
Aũ yuhadĩ : Mahumad Allači

Bîdiyo koro nduduhai | 12 MB

Bîdiyo durusu nduduhai | 84 MB

Zînnu karanu

Tirmesu Tudaa-ã

|   Bîdiyoa

Aũ arbiyinã : Modu
Aũ yuhadĩ : Mahumad Allači

Bîdiyo koro nduduhai | 2 MB

Bîdiyo durusu nduduhai | 5 MB

Zînnu karanu

Nîhi tudaga-ã ndî ?

|   Bîdiyoa

Aũ arbiyinã : Modu
Aũ yuhadĩ : Mahumad Allači

Bîdiyo koro nduduhai | 2 MB

Bîdiyo durusu nduduhai | 9 MB

Zînnu karanu

Odo ndurã dûli di tersudar !

|   Bîdiyoa

Aũ arbiyinã : Modu
Aũ yuhadĩ : Mahumad Allači

Bîdiyo koro nduduhai | 3 MB

Bîdiyo durusu nduduhai | 16 MB

Zînnu karanu

Ka ndurã yê adaga ndurã yê dula

|   Bîdiyoa

Anna wečindi čûkã : Modu yê aũ dazagado yê Kollo Oyi yê

Bîdiyo koro nduduhai | 11 MB

Bîdiyo durusu nduduhai | 80 MB

Zînnu karanu