Gagala

Ka ndurã kullaha

|   Gagala

Gagala ada Môdu yuhadĩ.

Zînnu karanu

Tû ada hunã ha luyini

|   Gagala

Gagala ada Abdel-Salam Wahali Brahim arbiyinã.

Zînnu karanu

Ada nurã

|   Gagala

Gagala ada Abdel-Salam Wahali Brahim arbiyinã.

Gagala gunna kitab « Gagala yê Daga yê » du čûo.

Zînnu karanu

Bordo

|   Gagala

Gagala ada Abdel-Salam Wahali Brahim arbiyinã.

Gagala gunna kîtab « Gagala yê Daga yê » du čûo.

Zînnu karanu

Ai-ĩ

|   Gagala

Gagala ada Abdel-Salam Wahali Brahim arbiyinã.

Gagala gunna kitab « Gagala yê Daga yê » du čûo.

Zînnu karanu

Immi

|   Gagala

Gagala ada Abdel-Salam Wahali Brahim arbiyinã.

Gagala gunna kîtab « Gagala yê Daga yê » du čûo.

Zînnu karanu

Ka nurã

|   Gagala

Gagala ada Abdel-Salam Wahali Brahim arbiyinã.

Gagala gunna kîtab « Gagala yê Daga yê » du čûo.

Zînnu karanu

Ômuri tudi-ĩ

|   Gagala

Gagala ada Abdel-Salam Wahali Brahim arbiyinã.

Gagala gunna kîtab « Gagala yê Daga yê » du čûo.

Zînnu karanu

|   Gagala

Gagala ada Abdel-Salam Wahali Brahim arbiyinã.

Gagala gunna kîtab « Gagala yê Daga yê » du čûo.

Zînnu karanu

Tudo domma

|   Gagala

Gagala ada Abdel-Salam Wahali Brahim arbiyinã.

Gagala gunna kîtab « Gagala yê Daga yê » du čûo.

Zînnu karanu

Tûnni-ĩ

|   Gagala

Gagala ada Abdel-Salam Wahali Brahim arbiyinã.

Gagala gunna kîtab « Gagala yê Daga yê » du čûo.

Zînnu karanu

Dôun

|   Gagala

Gagala ada Abdel-Salam Wahali Brahim arbiyinã.

Gagala gunna kîtab « Gagala yê Daga yê » du čûo.

Zînnu karanu