Programa

Čera-ã

|   Programa

Čera ndurã čûsa hûturú !

Čera ômuree-ã yê adibaa-ã yê karanu ni ši yinak.

Program nduduhai (Windows) | 23 MB

Aũ yibeyinã Hamid Adim Kôgu, Yaabi anna saharaa-ã duna če.