Gagala

Ka ndurã yê adaga ndurã yê dula

|   Bîdiyoa

Anna wečindi čûkã : Modu yê aũ dazagado yê Kollo Oyi yê

Bîdiyo koro nduduhai | 11 MB

Bîdiyo durusu nduduhai | 80 MB