Labara êske

Nekele kanaharti CONCOURS TOUBOU 2020

|   Labara êske

1.     Karaga dîšee kûye tudagaa-ã karaniĩ.

2.     Yibeda yagabia njendã gunna yibeniĩ.

...

  1. Karaga dîšee kûye tudagaa-ã karaniĩ.
  2. Yibeda yagabia njendã gunna yibeniĩ.
  3. Budi karanu ! Darkadula-ã yê tûgi mêdee-ã yê kakada karadia yê daga-ã yê êrše-ã yê dazaga du yê tudaga du yê ndebia čûo, tuda gunú. Ôwonni kôi (site web) moskohanadii.org du kitaba čûo, du sûus, čak yihidu yoob !
  4. Yagabi CONCOURS TOUBOU 2020 du kuera yibeniĩ, ôwonni facebook yê internet yê dazaga du yê tudaga du yê čîĩ hi budi arbinu !

To top