Bîdiyoa

Bîdiyoa gunna

Arba tudagaa-ã yê oskoba arbidii yê

|   Bîdiyoa

Naharka du yê araŋga du.

Zînnu karanu

Ka ndurã yê adaga ndurã yê dula

|   Bîdiyoa

Anna wečindi čûkã : Modu yê aũ dazagado yê Kollo Oyi yê

Bîdiyo koro nduduhai | 11 MB

Bîdiyo durusu nduduhai | 80 MB

Zînnu karanu

To top