Bîdiyoa

Bîdiyoa gunna

Tudo domma

|   Bîdiyoa

Gagala ada Abdel-Salam Wahali Brahim arbiyinã.

Gagala gunna kîtab « Gagala yê Daga yê » du čûo.

Zînnu karanu

Tûnni-ĩ

|   Bîdiyoa

Gagala ada Abdel-Salam Wahali Brahim arbiyinã.

Gagala gunna kîtab « Gagala yê Daga yê » du čûo.

Zînnu karanu

Dôun

|   Bîdiyoa

Gagala ada Abdel-Salam Wahali Brahim arbiyinã.

Gagala gunna kîtab « Gagala yê Daga yê » du čûo.

Zînnu karanu

Arba tudagaa-ã yê oskoba arbidii yê

|   Bîdiyoa

Naharka du yê araŋga du.

Zînnu karanu

Ka ndurã yê adaga ndurã yê dula

|   Bîdiyoa

Anna wečindi čûkã : Modu yê aũ dazagado yê Kollo Oyi yê

Bîdiyo koro nduduhai | 11 MB

Bîdiyo durusu nduduhai | 80 MB

Zînnu karanu

To top