Labara êske

Čabu Tûbu Uruba čûkã - Mêdi su tudusã

|   Labara êske

Tûbu Uruba čûkã, dûski 16 guyunoo dûski 18 ŋgirihĩ, ôwori yusu-ã sagahanu 2019 Geneve, Suisra čabtuo. Čabu a aũ barayinã yagabi Mosko Hanadii-ĩ Borda čîĩ. Anna Hoo adaga Tûbu hilidi yê kalaka ammaa nduhui yê, duna čeo.

Anna murta ôguzu čaptuo. Anna čabtundã numa ada du hayundu čûo : Suisra, Firansa, Alumania, Holanda, Irlanda, Belšika, Lîbia, Nimsa, Amrîka.

 

To top